Kỳ họp thứ 9 - Công ước Rotterdam tại Geneva, Thuỵ Sỹ

Kỳ họp thứ 9 - Công ước Rotterdam tại Geneva, Thuỵ Sỹ

Từ ngày 29/4 – 10/5/2019, Hội nghị các bên được họp tại Geneva, Thụy Sỹ, để bàn về 3 công ước quốc tế: Công ước Basel, Công ước Stockholm và Công ước Rotterdam. Trong kỳ họp thứ 9 (COPs 9), Công ước Rotterdam bàn thảo chính về 3 vấn đề: (1) Đề xuất bổ sung...

Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm
Hiện nay, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm amiăng tại Mỹ được quy định thống nhất tại Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (Toxic Substances Control Act1976 (TSCA). Những quy định của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer Product Safety Act (CPSA), Luật Không khí sạch (Clean Air...

Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam

Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam
Cấu trúc bộ máy chính trị Việt Nam là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các...
Hội nghị các nước thành viên Công ước Rotterdam lần thứ 8

Hội nghị các nước thành viên Công ước Rotterdam lần thứ 8

Hội nghị Công ước Rotterdam lần thứ 8 (COP8) đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ từ ngày 23/4 đến ngày 05/05/2017. Thành phần tham dự hội nghị gồm 157 quốc gia thành viên chính thức, các thành viên dự bị và các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Y tế thế giới...

Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm
Hiệp hội amiăng trắng Liên bang Nga (The Russian Chrysotile Association) là tổ chức phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến an toàn, sản xuất và sử dụng có kiểm soát amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứa amiăng trắng. Một trong những nhiệm vụ chính...

Nghị định 24a/2016

Nghị định 24a/2016
Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách...
Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005 ngày 22 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh Phụ lục XVII – Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan đến sợi amiăng (chrysotile) (Nội dung liên...

Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm
Nhập khẩu amiăng trắng ở Philippines phải tuân thủ trình tự cho phép. Điều 6, khoản 1 điểm b Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước này quy định: “cá nhân, tổ chức nhập khẩu amiăng hoặc sản phẩm chứa amiăng phải được sự chấp thuận của Cục...

Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA)

Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA)
Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên (VN – EAEU FTA, bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) đã được hai...