Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005 ngày 22 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh Phụ lục XVII – Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan đến sợi amiăng (chrysotile) (Nội dung liên...

Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm
Hiện nay, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm amiăng tại Mỹ được quy định thống nhất tại Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (Toxic Substances Control Act1976 (TSCA). Những quy định của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer Product Safety Act (CPSA), Luật Không khí sạch (Clean Air...
Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Hiệp hội amiăng trắng Liên bang Nga (The Russian Chrysotile Association) là tổ chức phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến an toàn, sản xuất và sử dụng có kiểm soát amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứa amiăng trắng. Một trong những nhiệm vụ chính...

Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm
Nhập khẩu amiăng trắng ở Philippines phải tuân thủ trình tự cho phép. Điều 6, khoản 1 điểm b Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước này quy định: “cá nhân, tổ chức nhập khẩu amiăng hoặc sản phẩm chứa amiăng phải được sự chấp thuận của Cục...

Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007

Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007
Danh mục các chất độc hại hàng đầu năm 2007 được quy định trong Đạo luật Tổng quát về Ứng phó Môi trường và Trách nhiệm Pháp lý Mức độ xếp hạng năm 2007 Tên chất Tên tiếng Anh 1 Asen ARSENIC 2 Chì LEAD 3 Thủy ngân MERCURY 4 Vinyl Clorua VINYL CHLORIDE 5 PCBs...