Hồ sơ quốc gia về amiăng 2009 – 2011

Hồ sơ quốc gia về amiăng 2009 – 2011
Hồ sơ quốc gia về sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến amiang (HSQG về amiang) được Viện nghiên cứu KHKT- Bảo hộ lao động (Viện BHLĐ) thực hiện là một nhiệm vụ trong dự án: “Bảo vệ sức khoẻ người lao động” do Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ y tế chủ...
Nghiên cứu Tác động kinh tế của việc cấm amiăng trắng tại Việt Nam – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Nghiên cứu Tác động kinh tế của việc cấm amiăng trắng tại Việt Nam – Viện Nghiên cứu quản lý...

Việc cấm sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam – trường hợp của tấm lợp fibro xi măng sẽ tác động rất lớn về mặt kinh tế tới người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp cũng như Chính phủ trong bối cảnh quan điểm về mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ con...

Sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm – Viện Nhà nước và Pháp luật – Trung tâm...

Sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm – Viện Nhà nước và Pháp luật – Trung tâm Cela
Việc amiăng trắng được xếp vào Phụ lục III Công ước Rotterdam chưa được thông qua khiến các cuộc tranh cãi về những cơ sở khoa học, thương mại và cả pháp lý của loại sợi này vẫn còn tiếp tục không dừng. Nhưng tại các quốc gia xuất khẩu cũng như nhập khẩu nguyên...

Nghiên cứu khoa học về tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý...

Nghiên cứu khoa học về tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý phù hợp
Tóm lược một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe người lao động trong các cơ sở sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng; tới cư dân sống xung quanh các khu vực sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng và người dân sử dụng tấm lợp...