Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe: Quan điểm dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại

Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe: Quan điểm dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại
Mọi người thường nhầm lẫn amiăng chrysotile với các loại amiăng khác trong quá trình đánh giá và phân loại. Bản thân cụm từ “amiăng” không có nghĩa là một loại khoáng chất mà đó là tên gọi chung dùng để chỉ một nhóm khoáng chất có chứa tinh thể dưới dạng sợi. Cụm từ...

Khái quát về amiăng

Khái quát về amiăng
Amiăng là tên gọi chung của một nhóm các sợi khoáng silicat đã được con người khai thác và sử dụng từ rất lâu đời
Nghiên cứu về phản ứng độc học của amiăng trắng Brazil trong thời gian phơi nhiễm 90 ngày với thời gian 92 ngày hồi phục

Nghiên cứu về phản ứng độc học của amiăng trắng Brazil trong thời gian phơi nhiễm 90 ngày với thời...

Các nghiên cứu độc học đường hô hấp với amiăng trắng trước đây được thực hiện ở liều lượng cao vượt mức mà không xem xét đến số lượng hoặc kích thước sợi. Vì liều tiếp xúc như vậy là quá tải đối với phổi khiến cho việc lượng giá của những nghiên cứu này...

Amiăng trên thế giới

Amiăng trên thế giới
Amiăng phân bố rải rác trên khắp thế giới. Châu Mỹ, Phi và Á là những nơi amiăng tự nhiên tập trung chủ yếu.
Amiăng trong nước uống

Amiăng trong nước uống

Một trong những mục tiêu chính của WHO và các thành viên của mình là để “tất cả mọi người, ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào và điều kiện kinh tế, xã hội của họ là gì, đều có quyền được tiếp cận với nguồn cung cấp đầy đủ nước uống an toàn”....

Sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm – Viện Nhà nước và Pháp luật – Trung tâm...

Sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm – Viện Nhà nước và Pháp luật – Trung tâm Cela
Việc amiăng trắng được xếp vào Phụ lục III Công ước Rotterdam chưa được thông qua khiến các cuộc tranh cãi về những cơ sở khoa học, thương mại và cả pháp lý của loại sợi này vẫn còn tiếp tục không dừng. Nhưng tại các quốc gia xuất khẩu cũng như nhập khẩu nguyên...

Sự thật amiăng trắng!

Sự thật amiăng trắng!
Ý nghĩa của từ chrysotile (hay amiăng trắng) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. “chrysos” (có nghĩa là vàng) và “tilos” (có nghĩa là sợi) hay còn gọi là “sợi vàng“.

Phân loại amiăng

Phân loại amiăng
Có rất nhiều loại sợi amiăng với tên gọi khác nhau nhưng chúng được chia thành hai nhóm chính: nhóm serpentine và nhóm amphibole. Serpentine Nhóm serpentine có dạng xoắn, còn được gọi là chrysotile (hay amiăng trắng), là loại sợi amiăng được sử dụng nhiều nhất trong các ngành công nghiệp. Sợi chrysotile với...