Công đoàn Lao động Thế giới ủng hộ amiăng trắng sẽ tiếp tục đấu tranh vì tương lai của amiăng trắng

Hội nghị các nước thành viên các công ước Basel, Rotterdam và Stockholm về vận chuyển và xử lý chất thải độc hại, buôn bán hóa chất độc hại và thuốc bảo vệ thực vật, và sử dụng các chất hưu cơ gây ô nhiễm diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ) từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5.

Chủ đề chính là kết cục của các chất hóa học và chất thải.

Việc sử dụng amiăng trắng trong xây dựng và công nghiệp dự kiến được mang ra thảo luận vào Hội nghị lần thứ 8 của các nước thành viên Công ước Rotterdam. Các cuộc vận động hàng lang chống amiăng trắng, với mục đích tự quảng bá, được tiến hành không dựa trên bằng chứng khoa học với sự tham gia của các tổ chức môi trường và các hãng luật làm giàu từ những vụ kiện tụng amiăng, sẽ thuyết phục các quốc gia thành viên đưa amiăng trắng vào danh sách các hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc hạn chế.

Liên minh Quốc tế các công đoàn ủng hộ amiăng trắng tuyên bố sẽ không cho phép chủ nghĩa dân túy chiến thắng khoa học, và Liên minh sẽ tiếp tục chiến đấu cho những cách tiếp cận khác nhau trong quy định đối với những loại amiăng trắng nhau như đã được nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 60 và được khẳng định bởi nhiều nghiên cứu khoa học toàn diện trên cấp độ quốc tế.

Những thông tin thực tiễn và khoa học hiện hành chứng minh rằng amiăng trắng và những sản phẩm fibro xi măng hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe con người khi được sử dụng an toàn và có kiểm soát.

Tại một sự kiện bên lề, với sự tham ra của đại diện các Công đoàn, sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 4 tháng 5 tại Geneva để thảo luận những chủ đề sau: vai trò của các liên đoàn lao động trong việc quản lý một cách hợp lý các chất hóa học – một cách tiếp cận khác nhau. Đại diện từ Nga, Brazil và Canada sẽ tham sự cuộc họp. Cuộc họp sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến cách tiếp cận khác nhau trong sử dụng những loại amiăng khác nhau.

Nguồn: Nochrysotileban.com