Công ty Eternit tiếp tục tập trung vào kế hoạch đầu tư của mình trong quý III năm 2014

Tổng công ty Eternit công bố kết quả của quý III năm 2014.

Ngày 6 tháng 11, Công ty Eternit có trụ sở tại Brazil đưa ra thông cáo báo chí sau:

Tổng công ty Eternit (bao gồm 3 công ty con là: BM&FBOVESPA;:ETER3;OTC:ETNTY) công bố kết quả của quý III năm 2014.

Theo dữ liệu báo cáo từ Hội ngành vật liệu xây dựng Brazil thì nhu cầu về vật liệu xây dựng trong quý thứ ba tăng nhẹ so với các quý trước, mặc dù họ không thể phục hồi hoàn toàn sau sự sụt giảm thảm hại về lượng bán ra xảy ra vào nửa đầu năm 2014. Công ty Eternit đã hoạt động vượt trội trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, với công đoạn khai thác amiăng trắng đạt công suất tối đa và ở đường dây sản phẩm cuối cùng, các sản phẩm xi măng sợi và ngói xi măng đã bắt kịp nhu cầu.

Tổng khối lượng quặng amiăng trắng bán ra trong quý III/2014 là 71.600 tấn, hầu như không biến động nhiều so với cùng kì năm ngoái (giảm 1,0%). Cũng vào giai đoạn này, khối lượng xi măng sợi bán ra, bao gồm cả các giải pháp xây dựng, đạt 232.800 tấn, tăng 7,5% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó lượng bán ra của ngói lợp bê tông giảm 10,9%, nguyên nhân cơ bản là do nhu cầu về tấm lợp mái cao cấp giảm, đặc biệt là trong loại hình giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng và phân khúc thị trường xây dựng công ty.

Tổng doanh thu thuần trong quý III/ 2014 đạt 250,3 triệu R$ (Real Brazil-đơn vị tiền tệ của Brazil: 1 $R= 0.35 USD) khá ổn định so với cùng kì năm ngoái. Để đạt được con số này phần lớn là do tổng khối lượng xi măng sợi bán ra tăng và quá trình tái định vị giá cả trong thị trường amiăng dân dụng. Những việc này đã giúp bù trừ lại sự suy giảm về lượng bán ra của sản phẩm ngói lợp xi măng.

Tổng thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao trong quý III/2014 đạt 41,9 triệu $R, thấp hơn 15,1% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân đã được lý giải trong phần tổng thu nhập thuần, đó là việc hạn chế tối đa sự gia tăng giá sản phẩm bán ra, đặc biệt là chi phí khai thác. Do đó, thu nhập thuần giảm 28,4%, từ quý III/2013 đến quý III/2014 chỉ còn 20,3 triệu $R.

Tổng vốn đầu tư trong quý III/2014 là 35,0 triệu $R, cao hơn 59,4% so với cùng kì năm ngoái được sử dụng để thiết lập một đơn vị trong bang Amazonas về nghiên cứu, phát triển và sản xuất vật liệu xây dựng đầu vào cũng như để duy trì và hiện đại hóa trang thiết bị công nghiệp của Tập đoàn.

Công ty Eternit được bình chọn là 1 trong 150 nơi làm việc tốt nhất. Giải thưởng phản ánh sự đồng tình của nhân viên khi cho rằng công ty đang đi đúng hướng trong quá trình xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp xuất sắc với việc tập trung vào quá trình phát triển chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, nâng cao tính an toàn và thân thiện trong môi trường làm việc.