Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam diễn ra tại Quy Nhơn bầu chọn ra ban chấp hành mới

Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam (HHTLVN) đã diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định ngày 11 tháng 7 vừa qua.

Đại hội được tổ chức căn cứ vào Nghị quyết số 01 của Ban Chấp Hành HHTLVN, triệu họp ngày 28/12/2019 về việc triệu tập Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) về tổ chức Hội nghị thường niên năm 2020 của HHTLVN. Đại hội có sự tham gia của các đại biểu đến từ Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt đới, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Định… cùng các thành viên Hiệp hội là đại diện các nhà máy, các vị khách quý.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến từ đại diện Quốc hội và Chính phủ, thảo luận và nhất trí, thông qua báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm kỳ IV.

Tam Lop Fibro Xi Mang 3
Ông Võ Quang Diệm – Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Tam Lop Fibro Xi Mang

Cũng trong hội nghị này, Ban chấp hành HHTLVN đã bầu chọn ra Chủ tịch Hiệp hội, 05 Phó Chủ tịch, 09 Uỷ viên và 02 Uỷ viên Ban Kiểm tra cho nhiệm kỳ V.

Tam Lop Fibro Xi Mang 2
Ban chấp hành Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 – 2025).
Tam Lop Fibro Xi Mang 1

Hội nghị xác định phương hướng và các nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ V cần tiếp tục duy trì hoạt động vận động chính sách, tìm kiếm sự ủng hộ cho việc sử dụng amiang trắng có kiểm soát, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ phối trộn sợi amiăng trong tấm lợp fibro xi măng, giảm tỷ lệ các thành phần phụ gia khác.