Không cấm sản phẩm amiăng xi măng ở Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) vừa công bố bộ quy tắc cuối cùng về các sản phẩm có chứa amiăng tại Mỹ. Bộ quy tắc này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày hoặc vào khoảng ngày 17 tháng 6 năm 2019. Bộ quy tắc cuối cùng này khẳng định rằng EPA sẽ không đưa ra bất kỳ lệnh cấm nào với các sản phẩm ống nước và tấm amiăng xi-măng tại Hoa Kỳ.

Trong đề xuất về Quy tắc với ứng dụng mới (SNUR) được công bố vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, các sản phẩm amiăng xi măng không được liệt kê ở tài liệu này. Thay vào đó, loại sản phẩm này được đưa vào một danh sách riêng các sản phẩm chứa amiăng để bổ sung thêm đánh giá rủi ro và quy định. Trước đó, EPA đã tuyên bố rằng các sản phẩm chứa amiăng không còn được sản xuất để sử dụng ở Hoa Kỳ hoặc không được nhập khẩu để sử dụng ở Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi danh sách đánh giá rủi ro và không cần có thêm quy định nào.

Dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu ở Hoa Kỳ, các tổ chức nước ngoài và các hoạt động can thiệp đã xảy ra ở Hoa Kỳ, EPA kết luận rằng các sản phẩm ống và tấm amiăng xi măng nên được đưa vào bộ quy tắc cuối cùng của SNUR. Đây là một thông tin quan trọng và mang tính tích cực. Những điều cần chú ý trong bộ quy tắc SNUR là:

  1. EPA sẽ không đưa ra bất kỳ lệnh cấm nào với các sản phẩm ống nước và tấm amiăng xi-măng tại Hoa Kỳ.
  2. Sẽ không có thêm hoạt động đánh giá rủi ro cho sản phẩm ống và tấm amiang xi măng nào được thực hiện.
  3. Từ thời điểm này, yêu cầu duy nhất để bắt đầu việc sản xuất hay nhập khẩu ống và tấm amiăng xi măng đó là cần phải có sự cho phép của EPA. Đây cũng là quy trình đã tồn tại từ năm 1991 đến nay.

Quyết định này của EPA phù hợp với chính sách hiện hành của CIC và ICA về việc sử dụng sợi amiăng trắng an toàn và có kiểm soát. Hành động này là một tin tốt, đặc biệt là đối với các nền kinh tế mới nổi đang cần một sản phẩm giá cả phải chăng có thể sử dụng một cách an toàn.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Amiăng trắng