Khuyến cáo của Hội đồng Y tế thế giới (WHA) liên quan đến xuất nhập khẩu, quản lý và sử dụng amiăng trắng

Khuyến cáo đã hướng dẫn cần xem xét và áp dụng các “Phương pháp tiếp cận khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện các quốc gia” khi thí điểm khuyến cáo sử dụng các biện pháp loại bỏ các bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng tại Việt Nam và Thái Lan.

Một đoạn trích trong Chương trình nghị sự mục 12.13 – Kế hoạch hành động toàn cầu của WHA – về sức khoẻ người lao động đã khẳng định sẽ không cấm sử dụng sợi amiăng trắng: “WHO sẽ làm việc với các quốc gia thành viên để tăng cường năng lực của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho lãnh đạo các quốc gia về hoạt động liên quan đến sức khỏe của người lao động, xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch hành động, và kích thích sự hợp tác liên ngành. Hoạt động bao gồm các chiến dịch toàn cầu để loại bỏ các bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng – ghi nhớ là các phương pháp tiếp cận cần phải được tiến hành sao cho phù hợp với các văn kiện quốc tế, quy định và văn hoá, kinh tế, chính trị vùng miền, bằng chứng về tính ảnh hưởng cúa sợi, cũng như chủng ngừa của nhân viên chăm sóc sức khỏe chống lại viêm gan siêu vi B hoặc các hành động khác nhằm giải quyết các ưu tiên về sức khỏe liên quan đến công việc.” (Kế hoạch hành động toàn cầu của WHA)

Khi tiến hành chiến dịch này, WHO và ILO đã cùng hợp tác soạn thảo “Đề cương cho sự phát triển của Chương trình Quốc gia về xoá bỏ bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng”. Bản đề cương sau đó đã được thông qua mà không có sự tham vấn từ đại diện chính phủ và chuyên gia tư vấn các nước. http://www.who.int/occupational_health/publications/elimasbestos/en/index.html và gây ra hiểu nhầm từ “loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng” thành “cấm sử dụng amiăng”.