Mỹ không ban hành lệnh cấm với sản phẩm fibro xi măng

Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ (EPA) vừa đưa ra luật chính thức đối với các sản phẩm fibro xi măng. Điều luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 60 ngày hoặc khoảng từ 17/6/2019.

Điều luật chính thức này được EPA công bố với nội dung sẽ KHÔNG CẤM các sản phẩm ống và tấm fibro xi măng tại Mỹ. Khi bộ luật mới về Sử Dụng Các Chất Nguy Hại (SNUR)  được đề xuất vào ngày 1/6/2018, các sản phẩm fibro xi măng đã không nằm trong tài liệu này nhưng được đưa vào một danh sách riêng các sản phẩm liên quan đến amiăng để đánh giá rủi ro và điều chỉnh thêm.

Mỏ khai thác amiăng Orenburg.

Trước đó, EPA cũng đã công bố rằng các sản phẩm chứa amiăng không còn được sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng ở Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi vòng đánh giá rủi ro và không có biện pháp xử lý nào thêm nữa. Sau khi những nghiên cứu sâu rộng ở Mỹ và các nước khác được thực hiện, EPA hiện đã kết luận rằng các ống và tấm fibro xi măng chứa amiăng nên được đưa vào quy tắc cuối cùng của SNUR. Đó là một kết quả quan trọng và tích cực đối với ngành công nghiệp hiện đại. Các quy tắc cuối cùng của SNUR là:

EPA sẽ KHÔNG cấm các ống và tấm xi măng chứa amiăng tại Mỹ.

KHÔNG đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm ống và tấm fibro xi măng chứa amiăng.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ (EPA) công bố điều luật mới với việc sử dụng và nhập khẩu các sản phẩm fibro xi măng có chứa amiăng trắng tại Mỹ.

Quyết định này của EPA là tin tốt phù hợp với chính sách của Trung tâm Thông tin về Amiăng (CIC) và Hiệp hội Amiăng Quốc tế (ICA) về việc sử dụng sợi amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm và đối với các nước đang phát triển đang cần một sản phẩm giá cả phải chăng đồng thời có thể sử dụng một cách an toàn.

Nguồn: chrysotile-asia.com