Nghiên cứu về phản ứng độc học của amiăng trắng Brazil trong thời gian phơi nhiễm 90 ngày với thời gian 92 ngày hồi phục

Các nghiên cứu độc học đường hô hấp với amiăng trắng trước đây được thực hiện ở liều lượng cao vượt mức mà không xem xét đến số lượng hoặc kích thước sợi. Vì liều tiếp xúc như vậy là quá tải đối với phổi khiến cho việc lượng giá của những nghiên cứu này gặp khó khăn nếu không nói là không thể.

Để đánh giá phản ứng tế bào và bệnh lý ở phổi chuột đối với chất khí dung đặc thù chứa amiăng trắng, một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu độc học qua hô hấp cận mãn tính 90 ngày với thành phẩm amiăng trắng của Brazil (CA 300). Quy ước dựa trên những cơ sở do Ủy ban Châu Âu thiết lập để đánh giá các sợi khoáng nhân tạo. Nghiên cứu cũng được thiết kế để đánh giá khả năng đảo ngược của bất cứ thay đổi nào như thế và cho phép liên kết liều đáp trả với liều lượng sợi trong phổi và ảnh hưởng của chiều dài sợi.

Sau 90 ngày phơi nhiễm và 92 ngày phục hồi, amiăng trắng ở ngưỡng tiếp xúc trung bình 76 sợi L>20 µm/cm3 (tổng cộng 3413 sợi/cm3) không có kết quả gây xơ hóa (thang điểm Wagner từ 1,8 đến 2,6) tại bất kỳ điểm thời gian nào. Quan sát cho thấy sợi amiăng trắng dài bị vỡ ra thành những hạt nhỏ và sợi nhỏ hơn. Trong ống nghiệm, mô hình đã cho thấy các hạt này chủ yếu là silic vô định hình. Tại nồng độ tiếp xúc của 207 sợi L>20  µm/cm3 (tổng cộng 8941 sợi/cm3) quan sát thấy có xơ hóa ở mức độ nhẹ. So với những nghiên cứu khác, amiăng trắng ít gây phản ứng kháng viêm hơn so với sợi tinh thể tổng hợp dễ tan CMS .

Theo dự đoán bằng những nghiên cứu gần đây về độ bền sinh học liên quan đến amiăng trắng, nghiên cứu này cho thấy rõ ràng là tại ngưỡng tiếp xúc lớn hơn 5000 lần so với Giá trị giới hạn ngưỡng của Hoa Kỳ là 0,1 sợi(WHO)/cm3 thì amiăng trắng không gây ra phản ứng bệnh lý đáng kể.

Download attachments: Đáp ứng độc học của amiăng chrysotile brazil