Nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiăng xi măng và tấm xi măng sợi PVA – Viện Vật liệu Xây dựng

Giá bán 1m2 sản phẩm tấm lợp sử dụng sợi PVA cao hơn tấm sóng amiăng xi măng từ 41,5% đến 80,6%, tấm phẳng xi măng sợi PVA cao hơn tấm phẳng amiăng xi măng từ 55% đến 121%

Tính đến cuối năm 2014, toàn ngành sản xuất tấm xi măng sợi có 39 doanh nghiệp với tổng công suất thiết kế 110 triệu m2/năm, trong đó có 35 có sở sản xuất là thành viên của Hiệp hội tấm Việt Nam và 4 doanh nghiệp chưa là thành viên của Hiệp hội. Bình quân 5 năm (2010 – 2014) mỗi năm các doanh nghiệp trong Hiệp hội sản xuất được 80 triệu m2/năm và tiêu thụ được 75 triệu m2/năm, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 5100 người lao động. Hiện nay, trước sự phát triển không ngừng của Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu đưa ra các loại sợi khác thay thế sợi amiăng trong sản xuất tấm amiăng xi măng, do vậy, ngành sản xuất tấm amiăng đang đứng trước những thách thức to lớn cho sự tồn tại và phát triển.

Để có cái nhìn khách quan về chất lượng tấm amiăng xi măng và tấm xi măng sợi PVA, Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện dự án nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá chất lượng hai loại tấm trên và đưa ra một số kết luận cho tấm sóng và tấm phẳng của hai loại sợi này.

Download: Nghiên-cứu-kiểm-tra-đáng-giá-chất-lượng-tấm-amiăng-xi-măng-và-tấm-xi-măng-sợ-PVA