Nghiên cứu xác nhận mức độ rủi ro thấp trong môi trường xây dựng có amiăng trắng

Vào tháng 3 năm 2020, Viện Khoa học Môi trường đã công bố một nghiên cứu quan trọng về phát thải amiăng liên quan đến việc phá hủy các tòa nhà bỏ hoang.

Phá hủy nhà ở cũ có thể tạo ra rủi ro tiềm ẩn liên quan đến amiăng là một phần của sự phục hồi đô thị. Do đó, đo lường mức độ phát thải của các sợi trong không khí trong quá trình phá hủy là rất quan trọng. Dữ liệu nhanh chóng được thu thập cho thấy mức sợi amiăng trong không khí khi thực hiện phá bỏ là rất thấp.

Điều này cho phép các nhà nghiên cứu ước tính rằng nguy cơ mắc ung thư trung biểu mô hoặc ung thư khác trong khi thực hiện công việc như vậy sẽ ít hơn một trường hợp trên một triệu người. Trên thực tế, nghiên cứu tiết lộ rằng mức độ tiếp xúc thấp với sợi amiăng làm cho rủi ro không đáng kể.

Nghiên cứu này xác nhận tầm quan trọng của việc kiểm soát quy trình làm việc an toàn, sử dụng có trách nhiệm và trong khuôn khổ, như được ủng hộ bởi Hiệp hội Amiăng trắng Quốc tế.

Khi các nước trên thế giới đang nỗ lực tái khởi động nền kinh tế của họ sau hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19, nghiên cứu này cũng cung cấp hướng dẫn hữu ích cho các quốc gia những bằng chứng đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho hàng triệu công nhân trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm cải cách xây dựng và tái thiết.

Nguồn: Chrysotileassociation.com