Nguy cơ ung thư từ amiăng trong nước uống: Tóm tắt một nghiên cứu tại vùng Tây Washington

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên phỏng vấn để tìm ra nguy cơ phát triển ung thư tử amiăng trong nước uống. Khu vực Everrett của Washington đã được lựa chọn để thực hiện nghiên cứu do nồng độ amiăng trắng cao bất thường trong nước uống từ sông Sultan.

Thông qua hệ thống đăng kí ung thư, 382 bệnh nhân với ung thư khoang miệng, họng, hệ tiêu hóa, bàng quang hoặc thận, được chẩn đoán từ năm 1977 đến năm 1980 đã được xác định. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn những bệnh nhân hày hoặc gia đình của họ.

Kết quả cho thấy không có bằng chứng thuyết phục nào cho việc tăng nguy cơ ung thư từ amiăng thấm qua nguồn nước.

Download: Tóm-tắt-nghiên-cứu-đối-chứng-ở-Tây-Washington-Nguy-cơ-ung-thư-từ-amiăng-trong-nước-uống