Nồng độ amiăng trong không khí trong quá trình thay phanh không vượt quá giới hạn tiếp xúc cho phép

Việc sử dụng amiăng chrysotile trong hệ thống phanh ô tô từ trước tới nay đã gây ra một số vấn đề sức khỏe cho các thợ máy chuyên nghiệp.

Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu nào trong số các nghiên cứu vệ sinh phanh công nghiệp này đươc thiết kế một cách khoa học và có kiểm soát về toàn bộ quá trình thay phanh xe. Hầu hết chúng chỉ đơn giản là chọn ngẫu nhiên một vài chiếc xe để kiểm tra xem xét mà không tìm hiểu gì về các thành phần phanh và lịch sử hoạt động của chúng.

Do đó, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành bốn thử nghiệm riêng biệt để đánh giá sự phơi nhiễm bụi sợi amiăng trong không khí khi thợ ô tô thực hiện quá trình bảo dưỡng phanh. Thử nghiệm sẽ sử dụng bốn ô tô cấu tạo gần như tương đương nhau sản xuất từ những năm 1960 với phanh trống bánh xe. Mỗi ô tô được trang bị búa phanh mới chứa amiăng và được lái qua một đoạn đường công cộng đã xác định từ trước với chiều dài lên đến 2253 km. Sau đó, mỗi chiếc xe được mang đến một cơ sở sửa chữa riêng biệt, thay búa phanh cũ bằng phanh mới cũng chứa amiăng. Các điều kiện, phương thức và công cụ thử nghiệm được thiết kế giống với điều kiện thực trong thập niên sáu mươi, thậm chí những thợ máy thực hiện bảo dưỡng phanh cũng đã vào nghề sửa chữa ô tô cùng thời điểm đó. Ngoài ra, thử nghiệm này còn ghi lại một cách độc lập ảnh hưởng từ những hoạt động trong quá trình thay thiết bị búa phanh như mài giũa, chà nhám hay mài hồ quang, sau đó thu thập và phân tích các mẫu không khí cá nhân và khu vực để phát hiện loại sợi, loại sợi amiăng, tổng lượng bụi và lượng bụi có khả năng thâm nhập cơ thể qua đường hô hấp.

Kết quả cho thấy duy nhất chỉ có amiăng chrysotile tồn tại trong không khí và các loại amiăng khác là không có. Nồng độ phơi nhiễm amiăng ở mỗi thí nghiệm duy trì ở mức thấp hơn giới hạn tiếp xúc cho phép đang được áp dụng là 0,1 sợi/ml (thời gian phơi nhiễm trung bình tám giờ).