Quy định bắt buộc công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng

Công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng là việc làm bắt buộc của các doanh nghiệp kinh doanh tấm sóng vì đây là hàng hóa thuộc doanh mục vật liệu xây dựng.

Công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng là việc làm bắt buộc của các doanh nghiệp kinh doanh tấm sóng vì đây là hàng hóa thuộc danh mục vật liệu xây dựng cần phải chứng nhận hợp quy theo thông tư số 21/2010/TT-BXD. Việc chứng nhận hợp quy để đảm bảo tấm sóng amiăng xi măng phù hợp với các quy định an toàn trước khi được đưa vào sử dụng.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy tấm sóng amiăng xi măng

Đây là sản phẩm có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu không được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời trong quá trình sản xuất có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người lao động nếu không có dụng cụ bảo hộ và quá trình xử lý hóa chất thải .

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy tấm sóng amiăng

  • Các cá nhân, tổ chức trong nước tham gia sản xuất hoặc nhập khẩu
  • Các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này tại nước ta
  • Các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước
  • Các đơn vị, tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

 Quy trình chứng nhận và công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng

  • Xem xét hồ sơ đăng kí chứng nhận có phù hợp với quy định
  • Xem xét sản phẩm về các đặc điểm và quy trình sản xuất
  • Đánh giá sơ bộ ban đầu sản phẩm
  • Đánh giá chính thức sản phẩm theo phương thức 5 đối với đơn vị sản xuất và phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu
  • Nếu sản phẩm đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp
  • Sau khi được chứng nhận tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ để tiến hành đăng kí công bố hợp quy