So sánh amiăng chrysotile calidria với tremolite nguyên chất

Những khác biệt giữa amiăng chrysotile, một loại khoáng chất nhóm serpertine, và amiăng amphibole đã được luận bàn rộng rãi. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng chrysotile được đào thải khỏi phổi nhanh hơn amphibole.

Để lượng hóa sự thanh thải tương đối của cả hai loại sợi, người ta đánh giá sợi chrysotile và amiăng amphibole tremolite khi hít thở trong một nghiên cứu về tính bền vững sinh học theo hướng dẫn khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đánh giá phản ứng mô bệnh học của phổi khi phơi nhiễm ngắn hạn. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu trong suốt 90 ngày sau khi dừng phơi nhiễm. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, sẽ có thêm một bài viết cung cấp đầy đủ kết quả trong suốt 12 tháng sau khi ngừng phơi nhiễm.

Người ta tiến hành nghiên cứu tính bền vững sinh học của một mẫu chrysotile thương mại lấy từ mỏ Coalinga ở New Idria, CA, thuộc loại Calidria RG144 và một mẫu tremolite sợi dài nhằm lượng hóa cường độ và tỷ lệ đào thải những sợi này khỏi phổi. Tính bền sinh học của các sợi tổng hợp có thuộc tính thủy tinh dài hơn 20μm được phát hiện có mối quan hệ trực tiếp đến tiềm tàng gây bệnh. Nghiên cứu này được thiết kế để xác định khả năng đào thải của phổi (tính bền sinh học) và phản ứng mô bệnh học. Vì các sợi dài được chứng minh có nguy cơ gây bệnh cao nhất nên người ta thiết kế kỹ thuật tạo dạng phun nhằm tối đa hóa lượng sợi dài có thể hít vào. Các mẫu sợi chrysotile được lưu ý lựa chọn để có 200 sợi/cm3 dài hơn 20μm hiện diện trong khí phun phơi nhiễm. Những sợi dài hơn này được hình thành do liên kết nhiều sợi ngắn hơn. Các mẫu sợi tremolite phải có 100 sợi/cm3 dài hơn 20μm trong khí phun phơi nhiễm. Sợi chrysotile Calidria được đào thải khỏi phổi nhanh (T1/2, sợi 1>20 μm = 7h) hơn bất kỳ sợi thương mại nào được thử nghiệm, kể cả sợi tổng hợp có thuộc tính thủy tính. 5 ngày phơi nhiễm với những sợi thanh thải nhanh như vậy khó có thể gây ra bất kỳ thay đổi bệnh lý nào ở phổi. Không thấy bất kỳ dấu hiệu bị viêm hoặc bệnh lý nào ở phổi của những động vật hít phải sợi chrysotile Calidria và không khác gì phổi của những động vật hít thở không khí thanh lọc.

Sau 5 ngày phơi nhiễm với tremolite, các sợi tremolite một khi đã lắng trong nhu mô phổi không đào thải đi và hầu như lập tức gây viêm tấy và phản ứng bệnh lý ở phổi. Vào thời điểm kiểm tra đầu tiên một ngày sau khi ngừng phơi nhiễm, quan sát thấy dấu hiệu viêm nhiễm và hạt u đã kịp hình thành. 14 ngày sau ngừng phơi nhiễm, những vi u hạt đã chuyển sang trạng thái xơ hóa, và cho đến 90 ngày, mức độ lắng đọng collagen gia tăng và quan sát thấy xơ hóa kẽ tại một trong những cá thể chuột. Những phát hiện này cung cấp căn cứ quan trọng để chứng minh cả về mặt động lực và bệnh lý sự khác biệt giữa chrysotile và amphibole tremolite. Do chrysotile Calidria đã được xác nhận là không lẫn sợi tremolite, kết quả của nghiên cứu hiện nay cùng với kết quả từ các nghiên cứu độc chất học và dịch tễ học cho thấy loại sợi này không có mối liên quan đến bệnh phổi.

Download:5. So sánh amiăng chrysotile calidria với tremolite nguyên chất