Sử dụng amiăng trắng an toàn ngày càng nhận được nhiều sự đồng thuận trên thế giới

Trong nhiều năm qua, các bên liên quan khác nhau đã đưa ra vấn đề về sự an toàn của các sản phẩm thay thế cho amiăng trắng. Ở các diễn đàn khác nhau, nhiều lần đại diện của các tổ chức khoa học và quốc tế cũng như nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thay thế thực sự có tác động đến sức khỏe con người và mức độ nguy hiểm của chúng còn chưa được đánh giá một cách khoa học.

Hơn 15 năm trước, vào năm 2002, Ủy ban Khoa học về Độc tính, Độc tính Sinh thái và Môi trường (SCTEE) của Ủy ban Châu Âu đã khuyến cáo rằng các nghiên cứu về những chất thay thế cho amiăng cần phải được thực hiện. Yêu cầu này một lần nữa được nhắc lại vài năm sau (2005) bởi Ủy ban châu Âu.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cũng kêu gọi đánh giá kỹ lưỡng tất cả các chất thay thế cho amiăng. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đưa ra những quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, mặc cho thời gian trôi qua, vấn đề này đã bị nhấn chìm bởi các thông điệp của những tổ chức hay cá nhân chống đối amiăng trắng. Những tổ chức và cá nhân này thậm chí là một số nhà lãnh đạo thế giới và những người giữ các vị trí tương tự trong WHO, Ban thư ký Công ước Rotterdam và chính Tổ chức Lao động Quốc tế.  

Chỉ vài ngày trước, vào ngày 18/3/2019, một bài viết của tờ báo trực tuyến London Loves Business đã đưa ra những vấn đề rất thực tế xung quanh việc sử dụng sản phẩm thay thế mà không  thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Công ước Quốc tế Lao động số 162 đã nói rất rõ ràng về vấn đề này: Sợi amiăng trắng có thể được thay thế nếu và chỉ khi thông tin được công bố một cách khoa học rằng sản phẩm thay thế ít nguy hiểm hơn và thực sự mang lại ít rủi ro hơn cho sức khỏe con người. Đây là điều kiện tiên quyết cần được tôn trọng bởi tất cả các bên liên quan, bao gồm cả những người ủng hộ việc cấm hoàn toàn amiăng trắng. Không ai được bỏ qua sự thật này. Điều kiện này mang lại sự công bằng và lành mạnh trong cuộc tranh đấu giữa các bên. Nó cần được ưu tiên hơn bất kỳ lợi ích nào khác, đặc biệt là đối với bên chống đối amiăng trắng.

Nguồn: chrysotileassociation.com