Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ hỗ trợ Đạo luật Sự thật về amiăng trắng

Theo một bài báo mới đây, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ ủng hộ Đạo luật Sự thật về amiăng (Asbestos FACT Act.). Dự luật đã được giới thiệu bởi Người đại diện Hoa Kỳ- ông Blake Farentkeep (R. Texas) vào tháng 2 năm 2017 và đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê chuẩn là “Công bằng trong Pháp luật Hành động Cộng đồng và tiếp tục Đạo luật Minh bạch trong các Khuyến nghị về Amiăng năm 2017”. Dự luật này đã liên tục bị đình trệ trong cơ quan lập pháp với quyền phủ quyết được hứa hẹn từ thời Tổng thống Barack Obama.

Theo bà Linda Reinstein, Chủ tịch Tổ chức Nâng cao Nhận thức về Các bệnh Liên quan đến Amiăng, người phản đối dự luật này cho rằng dự luật sẽ gây khó khăn hơn cho các nạn nhân liên quan đến amiăng được bồi thường. Theo dự luật, đối với những người yêu cầu nhận tiền bồi thường, các quỹ tín thác amiăng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của họ với đại chúng. Thông tin này sẽ bao gồm những thứ như tên của họ, số an sinh xã hội, lịch sử tiếp xúc và lý do bồi thường. Ngoài ra, các hoá đơn bồi thường sẽ có chức năng hồi tố.

Ông Farentkeep tuyên bố rằng dự luật được thiết kế để hỗ trợ các nạn nhân liên quan đến amiăng: “Đạo luật FACT yêu cầu các ủy thác phá sản phải minh bạch như các tòa án khác. Điều này sẽ đảm bảo các nạn nhân xứng đáng nhận được sự cứu trợ tối đa vì những thương tật của họ, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư và loại trừ các cá nhân xấu, những người sẽ lợi dụng hệ thống này”.

Nếu dự luật được thông qua, sẽ phải có báo cáo hàng quý về các khiếu nại. Ngoài ra, các quỹ tín thác sẽ được yêu cầu tiết lộ thông tin mà các bị cáo tìm kiếm trong các vụ kiện về amiăng. Mục đích được cho là sẽ ngăn chặn những người yêu sách khỏi việc lợi dụng các vụ khiếu nại để trục lợi nhiều lần.

Nếu được thông qua, luật có thể cho phép luật sư bào chữa và các công ty mà họ đại diện, có được thông tin cần thiết để đánh giá tốt hơn các nguyên đơn cá nhân liên quan đến các vấn đề bồi thường. Điều này sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến lịch sử tiếp xúc và do đó có thể dẫn đến độ chính xác cao hơn trong những vụ tranh chấp sau này liên quan đến amiăng.

Nguồn: Nochrysotileban.com